SPOR

Netværksskolen er organiseret i tre spor (X-sporet, Y-sporet og Z-sporet) og et udskolings- og vejledningsforløb MIN VEJ.

På sporet:

  • er man en del af en fast gruppe med faste voksne og en synlig struktur for dagen
  • fokuseres der på, at den enkelte unge kan få skabt forudsætninger for, at der kan arbejdes frem mod en afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk
  • arbejdes der stærkt differienteret, så alle kan følge med på hvert sit niveau, men inden for det samme tema
  • er der fokus på sundhed og kost - derfor spiser eleverne hver dag morgenmad og frokost på skolen, og idræt er en vigtig del af hverdagen
  • skabes der mulighed for, at den enkelte unge kan have individuelle forløb i perioder

Udskolings- og vejledningsforløbet MIN VEJ er en fastholdelsesindsats. Indsatsen sikrer, at de unge ikke efterlades i en overgang, hvor de ikke er i gang med et afklarings- eller uddannelsesforløb.

Læs mere om MIN VEJ her >>