Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvor man lærer at lære!

OPTAGELSE

 
Procedure for opstart på HU
 
 1. Eleven får kendskab til og viser interesse for et skoleår på HU.
  (Heltidsundervisningen kan tilbydes til unge mellem 14-18 år, som alternativ til det eksisterende skoletilbud)

   
 2. Lederen af HU kontaktes for at undersøge om skolen har ledige pladser.
   
 3. Eleven besøger HU sammen med sine forældre og/eller med en repræsentant fra afgivende skole. (Besøgstidspunktet aftales med lederen af HU. Besøget er uformelt. Alle opfordres til at benytte denne mulighed)
   
 4. Afgivende skole sender i samarbejde med elev og forældre udfyldt ansøgningsskema til HU. Skemaet kan downloades fra HU’s hjemmeside. (Er der tvivl om hvorvidt eleven er indenfor HU’s målgruppe, kan afgivende skole rette henvendelse til HU)
   
 5. HU’s leder vurderer den enkelte ansøgning. Hvis det vurderes, at eleven ikke kan optages på skolen, modtager eleven et begrundet afslag, ellers tilbydes eleven en samtale.
   
 6. Samtalen afholdes på HU med udgangspunkt i skolens samtaleskema. Samtalen afholdes af HU’s leder, og der forventes at elev, forældre samt en repræsentant fra enten afgivende skole, socialforvaltningen, MST eller anden aktør, som har kontakt med den unge og familien, deltager.
   
 7. Det tilstræbes, at eleven får besked om opstart på HU umiddelbart efter samtalen.
   
 8. Der aftales en opstartsdato, hvor eleven introduceres til skolens andre elever, personalet samt de praktiske ting omkring den daglige skolegang