UNDERVISNING HOS OS

Netværksskolen har tæt kontakt til de andre aktører i de unges liv.
En normal skole – der gør tingene på en ”anden” måde

Hvor man lærer at lære
På Netværksskolen er udgangspunktet, at alle kan lære noget! Vores mål er, at alle skal være parate til at komme videre ud i uddannelse eller arbejde, når de har været hos os. Vi følger de unge i overgangen fra Netværksskolen og slipper først, når den unge er velplaceret i uddannelse eller arbejde. Vi er en normal skole, der gør tingene på en anden måde.

En vigtig del af vores værdigrundlag er, at der udover undervisning og faglighed også er plads til den enkelte elevs behov for hjælp til læring. Vores pædagogiske fokus er at skabe motivation for at lære. Vi inkluderer eleverne på tværs af alder og klassetrin og sørger for, at eleverne får mulighed for at arbejde både individuelt og i grupper.

På Netværksskolen gør vi følgende:

  • Vi skaber klare mål for, hvad eleverne skal lære og hvor de er på vej hen
  • Vi er med til at fastsætte de faglige, personlige og sociale mål
  • Vi er tydelige i at få fastholdt målene - både over for elever og forældre
  • Vi arbejder med anerkendelse og relation som metode
  • Vi lærer eleverne at lære
  • Vi skaber en tæt kobling til aktører omkring skolen så som EGU, produktionsskoler, Virksomhedsskolen, efterskoler, 10. klasse center

Målgruppe
Målgruppen er undervisningspligtige unge fra 14 år. Eleverne på Netværksskolen har ofte begrænset motivation for at gå i skole og har behov for særlig støtte til undervisningen. Det kan være personlige, sociale, familiære og/eller faglige udfordringer, som har medført, at den unge ikke har fundet sig tilrette i folkeskolen.

En del af eleverne på Netværksskolen er kendetegnede ved at have brudte skoleforløb og/eller en lang fraværshistorik. De unge er normaltbegavede, men har ofte dårlige, faglige forudsætninger, lavt selvværd og mangler robusthed.

Netværksskolen er et skoletilbud til den unge frem til afsluttet folkeskoleprøve. Der aflægges afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk samt i håndværk og design.

De primære mål med undervisningen
På Netværksskolen arbejdes der med at genetablere elevens stabilitet og motivation for skolegang. Der arbejdes desuden med at give eleven de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdoms-/voksenliv samt forberede valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Der arbejdes på at de unge får en realistisk forestilling omkring egne kompetencer, og får mulighed for at blive klar over nogle mål/uddannelse, som de kan se sig selv i.

Afgangsprøver og karakterer
På Netværksskolen går eleverne til afgangsprøve i enkeltfagene: dansk, matematik, engelsk samt håndværk og design.

Se skolens karakterfordeling og karaktergennemsnit på Undervisningsministeriets side:

Karakterfordeling >>

Karaktergennemsnit >>