UNDERVISNING HOS OS

Netværksskolen har tæt kontakt til de andre aktører i de unges liv.
En normal skole – der gør tingene på en ”anden” måde

Hvor man lærer at lære
På Netværksskolen er udgangspunktet, at alle kan lære noget! Vores mål er, at alle skal være parate til at komme videre ud i uddannelse eller arbejde, når de har været hos os. Vi følger de unge i overgangen fra Netværksskolen og slipper først, når den unge er velplaceret i uddannelse eller arbejde. Vi er en normal skole, der gør tingene på en anden måde - vi har mulighed for at tage udgangspunkt i værkstedsfag, så de unge kan møde forskellige faglige læringsmiljøer – både de praktiske og boglige.

En vigtig del af vores værdigrundlag er, at der udover undervisning og faglighed også er plads til den enkelte elevs behov for hjælp til læring. Vores pædagogiske fokus er at skabe motivation for at lære. Vi inkluderer eleverne på tværs af alder og klassetrin og sørger for, at eleverne får mulighed for at arbejde både individuelt og i grupper.

På Netværksskolen gør vi følgende:
Vi skaber klare mål for, hvad eleverne skal lære og hvor de er på vej hen
Vi er med til at fastsætte de faglige, personlige og sociale mål
Vi er tydelige i at få fastholdt målene - både overfor elever og forældre
Vi arbejder med anerkendelse og relation som metode
Vi lærer eleverne at lære
Vi skaber en tæt kobling til aktører omkring skolen så som EGU, produktionsskoler, Virksomhedsskolen, efterskoler, 10. klasse center

Målgruppe
Netværksskolen henvender sig til unge i alderen 14-18 år som - grundet personlige, sociale og/eller faglige vanskeligheder vurderes at få vanskeligt ved at klare sig videre i uddannelsessystemet og tilværelsen generelt.

De primære mål med undervisningen
På Netværksskolen arbejdes der med at genetablere elevens stabilitet og motivation for skolegang. Der arbejdes desuden med at give eleven de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdoms-/voksen samt forberede valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Der arbejdes på at de unge får en realistisk forestilling omkring egne kompetencer, og får mulighed for at blive klar over nogle mål/uddannelse, som de kan se sig selv ind i.