INFORMATIONSMØDE

Netværksskolen holder infomøde
en gang om måneden.

Infomøder er KUN for de unge, forældre
og netværk, som har sendt en ansøgning til skolen.

Infomøderne er tirsdage
kl. 14.30 – 15.30.

Dato for næste infomøde oplyses ved
henvendelse til skolens leder,
Lone Grosen, på telefon 51 57 67 53